Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Irish Pages LTD

Publisher Description

Irish Pages is a biannual journal, edited in Belfast and publishing, in equal measure, writing from Ireland and overseas. Its policy is to publish poetry, short fiction, essays, creative non-fiction, memoir, essay reviews, nature-writing, translated work, literary journalism, and other autobiographical, historical, religious and scientific writing of literary distinction. There are no standard reviews or narrowly academic articles. Irish Language and Ulster Scots writing are published in the original, with English translations or glosses.

DUILLÍ ÉIREANN is iris dhébhliantúil é, a chuirtear in eagar i mBéal Feirste agus a fhoilsíonn ar chomhfad, scríbhneoireacht as Éirinn agus thar lear. Is é a bheartas, filíocht, gearrfhicsean, aistí, neamhfhicsean cruthaitheach, meabhrán, léirmheasanna aistí, scríbhneoireacht dúlra, saothar aistrithe, iriseoireacht liteartha, agus scríbhneoireacht eile dhírbheathaisnéiseach, stairiúil, reiligiúin agus eolaíoch de ghradam liteartha a fhoilsiú. Níl gnáth-léirmheasanna ann ná ailt chúngacadúla. Foilsítear scríbhneoireacht Ghaeilge agus Albainise Uladh sa bhunteanga, le haistriú Béarla nó gluaiseanna.

Journals in JSTOR from Irish Pages LTD
1 Journal in JSTOR Date Range
Irish Pages 2002 - 2015

IRISH PAGES
The Linen Hall Library
17 Donegall Square North
Belfast BT1 5GB
Ireland

Email: irishpages@yahoo.co.uk