Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Kriterium

Publisher Description

Kriterium is a portal for the review and publication of high-quality academic books. Kriterium is a new quality mark for Swedish academic books. To obtain the Kriterium stamp of approval, all publications will undergo a stringent peer review according to set guidelines. All books with the Kriterium mark will be freely available online on open access.

Kriterium is a collaborative venture between Swedish universities and Swedish publishers, with representatives from the Swedish Research Council, Riksbankens Jubileumsfond, the National Library of Sweden.

The Kriterium portal is open to academic research from all institutions of higher education and independent scholars. Kriterium is primarily intended for research and researchers with a Swedish connection, and will thus uphold the tradition of academic books published in Sweden.

Books in JSTOR from Kriterium
26 Books in JSTOR Copyright Date
Berättelser om det förbjudna: Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935 OPEN ACCESS 2016
Den gröna vändningen: En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden OPEN ACCESS 2021
Det villrådiga samhället: Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739–1792 OPEN ACCESS 2020
Didactic classroom studies: A potential research direction OPEN ACCESS 2018
Djur: Berörande möten och kulturella smärtpunkter OPEN ACCESS 2018
Efter Tegnér: Experiment med traditionen OPEN ACCESS 2018
Forbidden Literature: Case studies on censorship OPEN ACCESS 2020
Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921 OPEN ACCESS 2020
Istället för äktenskap: Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige OPEN ACCESS 2018
Making the invisible visible: Reclaiming women’s agency in Swedish film history and beyond OPEN ACCESS 2019
Mamsell Bohmans fall: Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm OPEN ACCESS 2019
Medeltidens genus: Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300–1500 OPEN ACCESS 2016
Methods in World History: A Critical Approach OPEN ACCESS 2016
Movement of knowledge: Medical humanities perspectives on medicine, science, and experience OPEN ACCESS 2020
“MY DEAR, CLOSE AND DISTANT FRIEND": Nina Berberova’s Letters to Sergej Rittenberg (1947–1975): Edited and with an introduction by Magnus Ljunggren OPEN ACCESS 2020
Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid OPEN ACCESS 2016
Renegater: Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism OPEN ACCESS 2019
Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp OPEN ACCESS 2017
Romanistiken i Sverige: Tradition och förnyelse OPEN ACCESS 2020
De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige OPEN ACCESS 2018
Sensitive Objects: Affect and Material Culture OPEN ACCESS 2016
Theodore Metochites on the Human Condition and the Decline of Rome: Semeioseis gnomikai 27–60 OPEN ACCESS 2016
Theodore Metochites’ Sententious Notes: Semeioseis gnomikai 61–70 & 72–81 OPEN ACCESS 2018
Tid att städa: Om vardagsstädningens praktik och politik OPEN ACCESS 2018
Tsangnyön Herukas sånger: En studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi OPEN ACCESS 2018
War Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars OPEN ACCESS 2018