Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Publicacions Universitat de Valencia

Publisher Description

L'objectiu bàsic de Publicacions de la Universitat de València (PUV) és la difusió de la producció científica, i intel•lectual en sentit més general, generada a la Universitat de València a través dels procediments habituals del procés editorial, és a dir, de la confecció de llibres i revistes. Més enllà d'aquest aspecte lligat a la comunicació científica té una gran rellevància la projecció social i cultural de l'activitat universitària, la potenciació del lligam universitat-societat.
Journals in JSTOR from Publicacions Universitat de Valencia
2 Journals in JSTOR Date Range
Celestinesca 1977 - 2020
Pasajes 1999 - 2017

Carrer - Arts Gràfiques, 13
46010 València
Phone: +34 96 386 41 15
Fax: +34 96 386 40 67
Email: publicacions@uv.es