Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Universitaire Pers Leuven

Books in JSTOR from Universitaire Pers Leuven
69 Books in JSTOR Copyright Date
Alles verandert altijd: Perspectieven op literair vertalen OPEN ACCESS 2019
Andere tijden, andere leiders?: Een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau 2015
Antropologie van de godsdienst: De andere zijde 2008
Architect en ambtenaar: De West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse architectuurpraktijk 2016
De beiaard: Een politieke geschiedenis 2009
Belgen, zijt gij ten strijde gereed?: Militarisering in een neutrale natie, 1890-1914 2019
Congo in België: Koloniale cultuur in de metropool 2009
Dans in België 1890-1940 2012
Denken en weten over de wereld: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2008
Dialogen over België: Herinneringen, beelden, opvattingen OPEN ACCESS 2020
Doodgewone woorden: NS-taal en de Shoah 2010
Eurocentrisch denken voorbij: Interculturele perspectieven in geschiedenisonderwijs 2018
Europa, interdisciplinariteit en wetenschap: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2011
Europa waakt: Vrijheidsbeneming onder toezicht van het Europese antifoltercomité 2018
Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden: Nieuwe Tijdingen 2019
De gekooide mens: Gevangenisstraf als doorleefde realiteit 2016
Geleerd in de tropen: Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960 2007
Gids van Landbouwarchieven in België, 1795-2000 2006
Haven in de branding: De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900 2008
Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden: Nieuwe Tijdingen 2018
Herdenken en vooruitgaan: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2014
Herinneringen aan de Holocaust: Geschiedenis & collectieve herinnering in gespannen verhouding 2016
Het beleid van de jeugdmagistraat 2010
Hoe historici geschiedenis schrijven: De Eerste Wereldoorlog en de historische praktijk 2017
Hoe zouden wij graag wonen?: Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig 2012
Identiteit in perspectief: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2019
In gesprek met morgen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2010
In verscheidenheid verenigd: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2016
Intra-Europese migratie en mobiliteit: Andere tijden, nieuwe wegen? 2015
Jongeren vandaag en de wereld morgen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2015
J.S. Bach. De h-Moll-Messe 2017
De kracht van wetenschap: Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven 2018
De levenskracht der bevolking: Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum 2010
Levensrituelen: Dood en begrafenis 2007
The Lower to Middle Palaeolithic Transition in Northwestern Europe: Evidence from Kesselt-Op de Schans 2017
Marie Elisabeth Belpaire: Gender en macht in het literaire veld, 1900 - 1940 2013
Merkstenen: Op weg naar een ondernemende onderzoeksuniversiteit 2021
Onhoudbaar verleden: Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België 2014
Ons verste verleden: Historisch denken over de prehistorische mens in de oude wereld 2020
Opinie, feit en oordeel: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2018
Over grenzen en generaties heen: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2012
De papen van Brugge: De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad 2014
Participatiegolven: Dialogen over ruimte, planning en ontwerp in Vlaanderen en Brussel OPEN ACCESS 2019
Pro Deo: Ongevraagd juridisch advies voor vrijheidsstrijders en andere fanatici 2016
Rechts Vlaanderen: Religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België 2009
Revoluties in de klas: Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850 2014
Robert Schumann: Szenen aus Goethes Faust 2020
Rusland, onveranderlijk anders?: Russische identiteit in politiek, cultuur en geschiedenis 2019
Sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden 2017
De schaduw van Kaïn: Freuds klinische antropologie van de agressiviteit 2013
De smaak van thuis: Erfgoed en voeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000 2018
De sonnetten aan Orpheus: Rainer Maria Rilke 2016
De stad op de berg: Een geschiedenis van de Leuvense universiteit 1968-2005 OPEN ACCESS 2021
Stadsgeschiedenis 16 (2021) I 2021
Strijd & inkeer: De kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen, 1958-1990 2011
Taal en de wereld 2020
Tijd, evolutie en duurzaamheid: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2013
Uit de ketens van de vrijheid: Het debat over de sociale politiek in België, 1886-1914 2007
Van mensen en muizen: Vijftig jaar Nederlandstalige Faculteit Geneeskunde aan de Leuvense universiteit 2016
Van ontdekking tot ontwrichting: Amerika na 1492 in intercultureel perspectief 2021
Visie en vooruitgang: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2009
Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten 2020
Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen: Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België? 2014
Welkom in Antwerpen?: Het Antwerpse vreemdelingenbeleid, 1830-1880 2020
Wetenschap en utopie: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2017
Wetenschap in een veranderende wereld: Lessen voor de eenentwintigste eeuw 2020
Wetenschap op de proef: Laboratoria in het Belgisch overheidsbeleid, 1870-1940 2016
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte 2021
Zorg en wetenschap: Een geschiedenis van de Leuvense academische ziekenhuizen in de twintigste eeuw 2019