Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Publisher Description

The Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (UIRS) is the main national scholarly research institution in the field of spatial, regional and urban planning and related discipline.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved.

Journals in JSTOR from Urbanistični inštitut Republike Slovenije
1 Journal in JSTOR Date Range
Urbani Izziv 1989 - 2021

Urban Planning institute of the Republic of Slovenia
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: + 386 (0)1 420 13 10
Email: info@uirs.si